As Somozas

Sede electrónica do Concello das Somozas

imagen 01:16:14 Xoves 24 de agosto 2017 Actualizar data e hora

Verificación de documentos

Verificación de documentos

O Codigo de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).

Devandito código (CVD) atópase impreso no lateral esquerdo de cada documento.

Imaxe CVD

Introduza o código para comprobar a súa atenticidade: