Sede electrónica Concello das Somozas

19:57:37 Sábado 21 de maio 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de Permiso de vertedura de augas residuais á rede de sumidoiros e depuración de augas residuais

O procedemento é para obter o permiso para a vertedura de augas residuais á rede de sumidoiros e depuración de augas residuais do Concello das Somozas.

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

  • Solicitude de Permiso de vertedura de augas residuais á rede de sumidoiros e depuración de augas residuais.
  • Memoria/Proxecto técnico (en función do que se determine polos Servizos Técnicos Municipais) coas indicaciones mínimas definidas no anexo III do Regulamento do Servizo Municipal de Saneamento e Depuración do Concello de As Somozas.
  • Plan de emerxencia no caso de vertedura accidental á rede municipal de sumidoiros das substancias prohibidas definidas no Anexo I ou superar os límites de vertedura establecidos no anexo II ou superar os límites da autorización de vertedura.
  • Plan de descontaminación, de acordo ao artígo 24.2 do Regulamento do Servizo Municipal de Saneamento e Depuración do Concello de As Somozas (no caso de ser necesario para usuarios xa existentes).
  • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Solicitude de permiso de vertedura de augas residuais á rede de sumidoiros e depuración de augas residuais.

Unidade tramitadora: Medio ambiente.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:  Solicitude Denegada.

Prazo de execución:  6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).